تور گوا

دسامبر 25, 2015
تور هند - تاریخ هند در قرن بیستم - قسمت اول

تور هند – تاریخ هند در قرن بیستم – قسمت دوم

تور هند – تاریخ هند در قرن بیستم – قسمت دوم   در سال 1987 برای بحران سریلانکا، هند ( تور هند ) ، نیروی صلح […]
دسامبر 24, 2015
تور هند - تاریخ هند در قرن بیستم - قسمت اول

تور هند – تاریخ هند در قرن بیستم – قسمت اول

تور هند – تاریخ هند در قرن بیستم – قسمت اول   علی رغم سیاست معروف استعمارگران ( تفرقه بیانداز و حکومت کن – تور هند […]
دسامبر 22, 2015
تور هند - تاریخچه کشور هند - قسمت دوم

تور هند – تاریخچه کشور هند – قسمت دوم

تور هند – تاریخچه کشور هند – قسمت دوم در ادامه قسمت پیشین ( قسمت اول ) به ادامه تاریخچه کشور هند برای دوستانی که در […]
دسامبر 21, 2015
تور هند - تاریخچه کشور هند - قسمت دوم

تور هند – تاریخچه کشور هند – قسمت اول

تور هند – تاریخچه کشور هند – قسمت اول مرکز تخصصی سفر به هند ( تور هند ) به پشتوانه بیش از دو دهه تجربه مدیران خود در […]