benyamin

دسامبر 27, 2015
تور هند - احزاب مهم کشور هند - سیاست های داخلی و خارجی

تور هند – احزاب مهم کشور هند – سیاست های داخلی و خارجی

تور هند – احزاب مهم کشور هند – سیاست های داخلی و خارجی   سابقه ایجاد احزاب سیاسی در هند ( تور هند )، طولانی است. […]
دسامبر 26, 2015
تور هند - سیاست و حکومت - هند

تور هند – سیاست و حکومت – هند

تور هند – سیاست و حکومت – هند   در این قسمت برای عزیزانی که در تور هند و تور گوا ثبت نام کرده اند و […]
دسامبر 25, 2015
تور هند - تاریخ هند در قرن بیستم - قسمت اول

تور هند – تاریخ هند در قرن بیستم – قسمت دوم

تور هند – تاریخ هند در قرن بیستم – قسمت دوم   در سال 1987 برای بحران سریلانکا، هند ( تور هند ) ، نیروی صلح […]
دسامبر 24, 2015
تور هند - تاریخ هند در قرن بیستم - قسمت اول

تور هند – تاریخ هند در قرن بیستم – قسمت اول

تور هند – تاریخ هند در قرن بیستم – قسمت اول   علی رغم سیاست معروف استعمارگران ( تفرقه بیانداز و حکومت کن – تور هند […]