benyamin

فوریه 9, 2016
هند ( سند ) در دوره بنی امیه 2 -تور هند

هند ( سند ) در دوره بنی امیه 2 -تور هند

تور هند   در قسمت پیشین به هند در دوره بنی امیه قسمت اول پرداختیم. در این قسمت برای اطلاع دوستداران تاریخ هند و عزیزانی که […]
فوریه 8, 2016
هند ( سند ) در دوره بنی امیه 1 - تور هند

هند ( سند ) در دوره بنی امیه 1 – تور هند

تور هند  درود در قسمت های پیشین به هند در عصر خلفای نخستین پرداختیم، در این قسمت و قسمت های بعدی به دوره بنی امیه در […]
فوریه 7, 2016
هند در عصر خلفای نخستین 3 - تور هند

هند در عصر خلفای نخستین 3 – تور هند

تور هند درود در قسمت پیشین به هند در عصر خلفای نخستین 2 اشاره کردیم. در این قسمت برای دوستداران تور هند و علاقمندان سفر به هند […]
فوریه 2, 2016
هند در عصر خلفای نخستین 2 - تور هند

هند در عصر خلفای نخستین 2 – تور هند

تور هند در قسمت دوم هند در عصر خلفای نخستین به ادامه قسمت قبلی برای عزیزانی که در تور هند ثبت نام کرده اند و یا […]