benyamin

نوامبر 30, 2015
تور هند - تور گوا - هند - دین سیک

تور هند – مذاهب – بررسی مسیحیت و سیک – هند

تور هند – مذاهب – بررسی مسیحیت و سیک – هند     مرکز تخصصی سفر به هند ( تور هند ) به پشتوانه بیش از دو دهه […]
نوامبر 29, 2015
تور هند - بررسی اسلام - هند - تور گوا

تور هند – مذاهب – بررسی اسلام – هند

تور هند – مذاهب – بررسی اسلام – هند   دین اسلام اولین بار در سال 644 میلادی از طریق ایران به کشور هند راه یافت […]
نوامبر 29, 2015
تور هند - هندوئیسم - کشور هند

تور هند – مذاهب – بررسی هندوئیسم – هند

تور هند – مذاهب – بررسی هندوئیسم – کشور هند   مرکز تخصصی سفر به هند ( تور هند ) به پشتوانه بیش از دو دهه تجربه مدیران […]
نوامبر 28, 2015
هند - تور هند - تور گوا - بررسی جمعیت هند

تور هند – جغرافیای انسانی – جمعیت و نژاد – هند

تور هند – جغرافیای انسانی – جمعیت و نژاد – هند   جمعیت هند بر اساس آمار سال 2005، کشور هند با 1/103/371/000 نفر جمعیت، دومین […]