benyamin

دسامبر 12, 2015
هنر های مورد توجه هند - نقاشی - تور هند

تور هند – هنرهای مورد توجه – نقاشی – هند

تور هند – هنرهای مورد توجه – نقاشی – هند   در این قسمت مرکز تخصصی تور هند به بررسی نقاشی در کشور پهناور هند برای […]
دسامبر 11, 2015

تور هند – هنرهای مورد توجه- مجسمه سازی – هند

تور هند – هنرهای مورد توجه- مجسمه سازی – هند   با توجه به گستردگی و قدمت فرهنگ هند ، مرکز تخصصی تور هند در این […]
دسامبر 10, 2015
قطب الدین ایبک - تور هند - کشور هند

تور هند – هنرهای مورد توجه-معماری- هند

تور هند – هنرهای مورد توجه-معماری- هند   مرکز تخصصی تور هند در ایران برای دوستانی که در تور هند ثبت نام کرده اند در این […]
دسامبر 8, 2015
تور هند - تور گوا - پوشاک قسمت دوم

تور هند – بررسی پوشاک مردم هند – قسمت دوم

تور هند – بررسی پوشاک مردم هند – قسمت دوم   تور هند در این قسمت بررسی پوشاک مردم هند ( ادامه تور هند – بررسی […]