benyamin

دسامبر 22, 2015
تور هند - تاریخچه کشور هند - قسمت دوم

تور هند – تاریخچه کشور هند – قسمت دوم

تور هند – تاریخچه کشور هند – قسمت دوم در ادامه قسمت پیشین ( قسمت اول ) به ادامه تاریخچه کشور هند برای دوستانی که در […]
دسامبر 21, 2015
تور هند - تاریخچه کشور هند - قسمت دوم

تور هند – تاریخچه کشور هند – قسمت اول

تور هند – تاریخچه کشور هند – قسمت اول مرکز تخصصی سفر به هند ( تور هند ) به پشتوانه بیش از دو دهه تجربه مدیران خود در […]
دسامبر 20, 2015
تور هند - جغرافیای اقتصادی - شیلات - جنگلداری - هند

تور هند – جغرافیای اقتصادی – شیلات – جنگلداری – هند

تور هند – جغرافیای اقتصادی – شیلات – جنگلداری – هند   جنگلداری – تور هند هند ، سرشار از منابع طبیعی است. بارندگی فراوان در […]
دسامبر 16, 2015
حمل و نقل - تور هند

تور هند – جغرافیای اقتصادی – حمل و نقل – هند

تور هند – جغرافیایی اقتصادی – حمل و نقل – هند   مرکز تخصصی سفر به هند ( تور هند ) به پشتوانه بیش از دو دهه تجربه […]