بنی عباس و هند – قسمت سوم – تور هند

بنی عباس و هند – قسمت دوم – تور هند
فوریه 19, 2016
بنی عباس و هند - قسمت چهارم - تور هند
بنی عباس و هند – قسمت چهارم – تور هند
فوریه 22, 2016

بنی عباس و هند – قسمت سوم – تور هند

بنی عباس و هند - قسمت سوم - تور هند

بنی عباس و هند - قسمت سوم - تور هند

اشتراک گذاری

”بنی
بنی عباس و هند – قسمت سوم – تور هند

4.5
out of 5
based on 301 user ratings.

تور هند 

 

 

مناقشات قبیله ای 

تور هند

گزارش منابع در خصوص حوادث و وقایع عصر بنی عباس در سند پس از منصور ، بسیار پراکنده است. در سال 159 ق مهدی ، خلیفه ی عباسی ، عبد الملک بن شهاب مسمعی را به حکومت سند فرستاد. هزاران نفر از جمله داوطلبانی از بصره و شام به سرکردگی کسانی چون ابن حباب مذحجی ، ربیع بن صبیح ، غسان بن عبد الملک و عبد الواحدین بن عبد الملک ، حاکم جدید سند را همراهی می کردند. — تور هند

این سپاه درسال 160 ه.ق از طریق دریا به بارید ( نارند – تور هند ) رسیده ، این شهر را محاصره کردند. در این شهر ، جنگی سخت بین طرفین درگرفت که سرانجام ، شهر به تصرف مسلمانان در آمد. بتخانه ی آن به آتش کشیده شد و برخی از خادمان بتخانه و افراد درون آن ، در آتش سوختند و تعداد دیگری از مردم نیز در جنگ کشته شدند . در این هنگام مرضی در میان مسلمانان افتاد و تعداد زیادی از آن ها از جمله ربیع بن صبیح در گذشتند.

پس از آن سپاه مسلمانان عقب نشینی کرد و خود را به ساحل فارس رساندند . آن جا نیز گرفتار طوفان دریا شده و تعداد دیگری از آنان غرق گردیدند عبدالملک بن شهاب مسمعی ، فرمانده ی این سپاه و حاکم سند ، به زحمت خود را به بغداد رساند. در سال 161 ه.ق  مهدی ، وی را مجدد به عنوان حاکم سند منصوب ، ولی هفده روز پس از آنکه به سند رسید او را عزل کرد. در مورد این عزل زود هنگام در منابع مطلبی نیامده است.

ذهبی ( 748 – 673 ه.ق – تور هند ) از فتح شهری بزرگ در هند در سال 160 ق بدون ذکر نام شهر ، سخن گفته که به احتمال قوی ، منظور همان تص ف شهر نارند یا بارید بوده است. شهاب مسمعی، فرمانده این سپاه و حاکم سند، به زحمت خود را به بغداد رساند. در سال 161 ق مهدی، وی را مجدد به عنوان حاکم سند منصوب ، ولی هفده روز پس از آنکه به سند رسید او را عزل کرد. در مورد این عزل زود هنگام در منابع مطلبی نبامده است. > تور هند <

 

بنی عباس و هند - قسمت سوم - تور هند

بنی عباس و هند – قسمت سوم – تور هند

 

 

 

ذهبی ( 673-748 ق – تور هند) از فتحشهری بزرگ در هند در سال 160 ق بدون ذکر نام شهر، سخن گفته که به احتمال قوی، منظور همان تصرف شهر نارند یا بارید بوده است. از جمله حوادث مهم دوره مهدی، اوج گیری مجدد اختلافات قبیله ای بین قبایل عدنانی و قحطانی در سند بود. ساکنان هند این وضعیت را غنیمت شمرده و برخی از سرزمین ها را از تسلط مسلمانان خارج ساختند. / تور هند

به گزارش یعقوبی، مهدی خلیفه عباسی، حاکمان سند، چین، تبت، کابل، سیستان، بامیان، فرغانه، تخارستان و مناطق دیگر را به اطاعت و فرمانبرداری فرا خواند و بیشترشان این دعوت را پذیرفتند، لیکن عزل و نصب چند نفر در دوره ای کوتاه، نشان از نابسامانی و ناپایداری اوضاع در سند دارد. به گفته یعقوبی، نخستین فردی که از طرف مهدی به عنوان حاکم سند برگزیده شد، روح بن حاتم مهبلی بود و او هنگامی به سند رسید که زط ها دست به شورش زده بودند. ( تور هند و تور گوا )

وی مدت کوتاهی بعد به علت بی کفایتی، عزل شد و نصربن محمدبن اشعث خزاعی و سپس محمد بن سلیمان بن شهاب مسمعی به حکومت سند رسید. بر اساس همین گزارش، مدتی بعد وی نیز بر کنار و دوباره نصربن محمدبن اشعث خزاعی حاکم سند گردید. پس از وی نیز زبیربن عباس این مقام را یافت ولی به سرزمین سند نرسیده، بر کنار و فمصخ بن عمرو تعلبی ( سطیح بن عمرو – تور گوا ) به جای وی منصوب شد. در دوره وی اختلافات قبیله ای اعراب در سند بالا گرفت.

 

تور هند

در منابعی چون بلاذری، تنها به نام عبدالملک بن شهاب مسمعی اشاره شده است. احتمال می رود به علت مدت کم حکومت بقیه افراد، بلاذری به ذکر آنها نپرداخته باشد. آخرین فردی که مهدی به عنوان حاکم سند برگزید، لیث بن طریف کوفی نام داشت که از موالی وی بود. در دوره او قوم زط در سال 165 ق شورش کردند. خلیفه عباسی، سپاه بزرگی را به کمک عامل خود در سند فرستاد و آنها توانستند شورش زط ها را در هم شکسته اوضاع را آرام کنند. قوم زط که در دوره قبل از اسلام از بسیاری از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود محروم شده بودند، در دوره اسلامی هم نتوانسته بودند حقوق پایمال شده خود را بازیابند و این در حالی بود که آنان به مسلمانان در فتح سند کمک کرده بودند. با این حال، مهم ترین مشکل سند در این دوره، اختلافات قبیله ای بین قبایل یمنی و نزاری بود. بنا به گزارش یعقوبی و ابن خیاط، در دوره هارون الرشید ( 170 – 193 ق – تور هند ) بیش از هفت نفر، در طول مدتی کوتاه به حکومت سند منصوب و سپس عزل شدند.

 

هارون ابتدا سلم بن یونس را به حکومت سند برگزید که روش او در حکومت داری بد نبود، اما مدتی بعد بر کنار، و اسحاق بن سلیمان بن علی هاشمی جانشین گردید. او نیز به سرعت عزل، و طیفوربن عبدالله بن منصور حمیری جانشین وی شد. در این هنگام بار دیگر جنگ و نزاع بین قبایل یمنی و نزاری در گرفت. طیفور با انتصاب جابر بن اشعث طایی به عنوان حاکم منطقه غربی رود سند، سعی در حفظ آرامش اوضاع را داشت. اما در این امر موفقیتی کسب نکرده و به جای وی، سعید بن سالم بن قتیبه، والی سند گردید. او برادر خود، کثیر بن سلم را به سند فرستاد. بد رفتاری های کثیر، باعث شد که برکنار شده، سند به عهده عیسی بن جعفر بن منصور گذاشته شود. او نیز خود به سند نرفت و محمد بن عدی ثعلبی را به آنجا فرستاد. او سعی کرد با اختلاف اندازی بین قبایل عرب منطقه، حکومت خود را تحکیم کند. (” تور هند “)

یکی از اقدامات، حمله به ملتان بود که با ایستادگی اهالی این منطقه شکست خورده و عقب نشینی کرد. شکست در ملتان، باعث اتلاف بسیاری از اموال بیت المال گردید. پس از او هارون، ایوب بن مهلبی را به حکومت سند برگزید. داوود، برادرش مغیره را به آنجا فرستاد. در این دوره نزاری ها تصمیم گرفتند که سند را تجزیه و آن را بین قبایل قریش، قیس و ربیعه تقسیم کرده و یمنی ها را از آن منطقه بیرون رانند.

 

سفر به هند

با نزدیک شدن مغیره به منصوره، نزاری ها دروازه های شهر را بستند و اعلام کردند، تنها در صورتی با وی همراهی خواهند کرد که مغیره تعهد نماید بر اساس عصبیت های قومی حکومت نکند و بر ضد آنان اقدامی انجام ندهد. با این حال وقتی که بر اوضاع مسلط گشت، به ظلم و ستم نسبت به نزاری ها ادامه داد و این امر، حمله نزاری ها و قتل وی را در پی داشت. وقتی این خبر به داوود بن یزید بن حاتم رسید، خود رهسپار سند گشت و بسیاری از نزاری ها را در منصوره از دم شمشیر گذراند. او ساکنان دیگر شهر ها را نیز سرکوب و تعداد بسیار زیادی از مردم را به قتل رساند و بر سراسر سند مسلط گشت.

 

 

 

 

تور هند

 تور گوا

سفر به هند

 تور هندوستان

http://india-tour.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *